ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - гр. ТЪРГОВИЩЕ

Адрес:
ул.”Кюстенджа” №91; пк49
гр. Търговище
7700
Телефон:
тел.: 0601/ 6-35-18
Факс:
факс:0601/ 6-64-90
Изпращане на е-мейл
(по избор)